top of page
Engineer and businessman meeting, team d

OBSŁUGA BADAŃ UDT

Od momentu rozpoczęcia działalności przeprowadziliśmy (z wynikiem pozytywnym), kilkanaście tysięcy badań z udziałem inspektorów z większości terenowych oddziałów UDT w Polsce.

Kompleksowo obsługujemy badania odbiorcze UDT, badania okresowe, kontrolne oraz badania po zmianie użytkownika, a także badania po naprawach i modernizacjach.

W razie potrzeby uzgodnimy również i poprowadzimy w Państwa imieniu wszelkie sprawy w UDT.

bottom of page