top of page
Engineer or Safety officer holding hard

OBSŁUGA W ZAKRESIE BHP

  • Szkolenia wstępne i okresowe w języku polskim i angielskim (także poprzez e-learning)

  • Szkolenia z pierwszej pomocy

  • Przygotowywanie ocen ryzyka na stanowiskach administracyjno-biurowych i robotniczych

  • Przygotowywanie instrukcji stanowiskowych wraz z analizą DTR dla maszyn

  • Przygotowywanie instrukcji stanowiskowych – prace biurowe

  • Roczne oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

  • Postępowania powypadkowe

  • Wystąpienia do PIP

bottom of page