top of page
Engineering or technician man worker in

PRZEGLĄDY I KONSERWACJE

Posiadamy uprawnienia dozorowe do konserwacji i obsługi większości urządzeń znajdujących się pod dozorem technicznym. Obecnie pod stałą opieką konserwacyjną mamy prawie 200 urządzeń. Nasi konserwatorzy biorą też udział w obsłudze badań UDT urządzeń.

bottom of page