top of page
Group of engineers and architects discus

RESURS

Wykonujemy obliczenia i oszacowania resursu urządzeń w zakresie wymaganym przez przepisy UDT.

Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego, narzuciło obowiązek określania resursu urządzeń znajdujących się pod dozorem. Również w tym temacie mogą Państwo zdać się na nasze doświadczenie.

 

bottom of page